Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài viết bất kỳ để nhận thành tựu này.
 2. 2

  Có ai đó đã thích bài viết của bạn

  Bài viết của bạn đã nhận được nút thích đầu tiên
 3. 5

  Tiếp tục cố gắng

  Đăng 30 bài viết.
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết.
 5. 10

  Tôi rất thích nó!

  Bài viết của bạn đã được 25 lượt thích!
 6. 10

  Bạn thật sôi nổi!

  Chat 100 lần.
 7. 15

  Cực thích luôn!

  Bài viết của bạn đã được 100 lượt thích!
 8. 20

  Ấn tượng!

  1000 bài viết rồi ư?
 9. 20

  Bài viết của bạn thật thú vị!

  Bài viết của bạn được 250 lượt thích.
 10. 20

  Bạn thật năng động!

  Đăng 1500 bài viết!
 11. 20

  Chúc mừng sinh nhật!

  Chúc bạn có một ngày sinh nhật vui vẻ!
 12. 20

  Bạn thật tuyệt vời!

  (Ẩn)
 13. 30

  I LOVE IT!

  Bài viết của bạn được 500 lượt thích!
 14. 30

  Sức hấp dẫn không thể chối từ!

  1000 lượt thích!
 15. 30

  Bạn là người hoạt ngôn!

  Chat 1000 lần.
 16. 30

  Thợ săn thành tựu!

  Bạn đã có 300 điểm thành tựu.
 17. 30

  Tiếp tục viết bài nhé!

  Đăng 2000 bài viết.
 18. 30

  Cảm ơn những cống hiến của bạn!

  2500 bài viết.
 19. 30

  Bạn rất được yêu thích!

  Được 3000 lượt thích.
 20. 50

  Dân chơi thứ thiệt!

  Bạn đã được 5 huy chương rồi đấy!

Top