Highest reaction score

 1. 185

  Triết Lam Ngụy Thần

  Thần Cục Súc
  • Bài viết
   58
  • Reaction score
   185
  • Điểm
   73
 2. 137

  Tích Lịch

  Tích Lịch Hỏa đến từ thành phố mộng mer
  • Bài viết
   54
  • Reaction score
   137
  • Điểm
   133
 3. 93

  AriesEdward

  Thông Quan Ngữ
  • Bài viết
   67
  • Reaction score
   93
  • Điểm
   88
 4. 84

  Navy

  Tầm Tú Sư
  • Bài viết
   274
  • Reaction score
   84
  • Điểm
   98
 5. 74

  Hắc Miêu

  Chú mèo khó ở~
  • Bài viết
   23
  • Reaction score
   74
  • Điểm
   33
 6. 71

  Hồ Ly

  Mei Mei
  • Bài viết
   18
  • Reaction score
   71
  • Điểm
   43
 7. 59

  Huyền Thiên Sênh

  Nữ Vương Sơn Trại đến từ Núi Ông Đen
  • Bài viết
   30
  • Reaction score
   59
  • Điểm
   68
 8. 57

  Hập

  ✩ Tiểu Tiên ✩ 19
  • Bài viết
   20
  • Reaction score
   57
  • Điểm
   43
 9. 56

  Súi-chan

  ✩ Tiểu Tiên ✩ 22
  • Bài viết
   12
  • Reaction score
   56
  • Điểm
   43
 10. 53

  Gió

  ✩ Tiểu Tiên ✩ 22
  • Bài viết
   18
  • Reaction score
   53
  • Điểm
   53
 11. 42

  Lãng Lãng Đinh

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   13
  • Reaction score
   42
  • Điểm
   33
 12. 40

  Duyệt

  Administrator
  • Bài viết
   20
  • Reaction score
   40
  • Điểm
   33
 13. 31

  Tát Văn

  ✩ Tiểu Tiên ✩ đến từ cuối ngõ
  • Bài viết
   12
  • Reaction score
   31
  • Điểm
   33
 14. 29

  Thiên Vũ

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   21
  • Reaction score
   29
  • Điểm
   33
 15. 29

  Bún Đậu Mắm Tôm

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   8
  • Reaction score
   29
  • Điểm
   73
 16. 20

  Tứ Diện Sở Ca

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   6
  • Reaction score
   20
  • Điểm
   23
 17. 13

  Lung Nguyệt

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   10
  • Reaction score
   13
  • Điểm
   53
 18. 8

  Petricor.

  ✩ Tiểu Tiên ✩ 18
  • Bài viết
   3
  • Reaction score
   8
  • Điểm
   23
 19. 8

  Lavendeur

  ✩ Tiểu Tiên ✩ 23
  • Bài viết
   1
  • Reaction score
   8
  • Điểm
   23
 20. 6

  Hy_hy_1301

  ✩ Tiểu Tiên ✩
  • Bài viết
   3
  • Reaction score
   6
  • Điểm
   43

Top