Duyệt
Reaction score
40

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu Badges

 • Đại Ca ơi, truyện Thần Y Đích Nữ bài em tham gia event Ước Hẹn Trở Về lọt top 5 bài viết đầu tiên được cộng 50 điểm, hồi đó em đăng truyện trong box con Sưu Tầm của box lớn Truyện Dịch mà box đó bị xóa nên truyện em mất lun gòi Đại Ca ơi
  Duyệt cưa cưa >•<
  Navy
  Navy
  Sao em hỏng có 20 points như ngườ ta 🤧🤧
  Duyệt
  Duyệt
  Cài đặt bị lỗi, anh rút lại lệnh đó rồi nhưng điểm cộng vào không tự thu hồi được nên để vậy
  Navy
  Navy
  Hic, why em k nằm trong số bị lỗi 🤧
  Buồn ghia
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…

Top